https://www.facebook.com/phaisan.marex

ผลิตภัณฑ์ หลังคาเมทัลชีท

   หลังคาเมทัลชีท หรือหลังคาเหล็ก เป็นหลังคาที่ได้รับความนิยม ในการติดตั้งในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับโครงสรา้ง หรือ อาคาร ที่ต้องการใช้หลังคาเมทัลชีท

 

 

 

 • M760

 • ข้อมูลลอน M760

 • การใช้งาน M760

 • กราฟเปรียบเทียบน้ำฝน M760

 • M720

 • ข้อมูลลอน M720

 • การใช้งาน M720

 • กราฟเปรียบเทียบน้ำฝน M720

 • M680

 • ข้อมูลลอน M680

 • การมใช้งาน M680

 • กราฟเปรียบเทียบน้ำฝน M680

 • MB700

 • การใช้งาน

 • ข้อมูลทั่วไป

 • หลังคาโค้ง

 • ข้อมูลการโค้งธรรมชาติ

 • บานเกล็ด

 • ขาบานเกล็ด

 • ขนาดบานเกล็ด

 • รูปแบบครอบ

 • การใช้งานครอบ

 • แผ่นใส

 • ข้อมูลแผ่นใส

Visitors: 85,930