https://www.facebook.com/phaisan.marex

ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

ในงานติดตั้งหลังคา จะต้องคำนึงหัวข้อต่อไปนี้

1. รูปแบบลอนหลังคา แบบ Bolt หรือ Boltless

2. ความยาวของแผ่นหลังคา เพราะมีผลต่อค่าใช้จ่ายขนส่ง และ จำนวนคนที่ใช้ในการติดตั้ง

3. พื้นที่การเข้าถึงของ ขนส่ง เช่น ถนนแคบ รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง ต้องใช้แรงงานคน

4. ความสูงของหลังคาที่จะติดตั้ง อุปกรณ์อำนวนความสะดวก เช่น นั่งร้าน หรือ เครน  

5. ความชันของหลังคา

6. ปริมาณพื้นที่ หลังคา เพราะถ้าพื้นที่น้อยเกินไป จะเป็นงานเหมาติดตั้ง

7.  เป็นงาน Safety หรือไม่

8. หลังคาเป็นแผ่นตรงหรือ โค้ง 

9. โครงสร้างเหล็ก ต้องเสร็จเรียบร้อย ก่อน วัดออกรายการแผ่น

 

 

Visitors: 85,929