https://www.facebook.com/phaisan.marex

ปรับปรุงหลังคา รื้อกระเบื้องเก่า เปลี่ยนใหม่เป็น เมทัลชีท

รหัส : กรอกรหัสสินค้า

ยี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้า

รุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้า

แนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่น

  • คุณสมบัติ
  • เรื่องราว
  • ประวัติความเป็นมา
  • ประโยชน์ใช้สอย
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา

  • SAM_1747.JPG
    ในงานติดตั้งหลังคา จะต้องคำนึงหัวข้อต่อไปนี้ 1. รูปแบบลอนหลังคา แบบ Bolt หรือ Boltless 2. ความยาวของแผ่นหลังคา เพราะมีผลต่อค่าใช้จ่ายขนส่ง และ จำนวนคนที่ใช้ในการติดตั้ง 3. พื้นท...
Visitors: 85,929